Partneri

Partnerstvo tvorí 6 európskych organizácií:

 
www.cde-petrapatrimonia.com


 
CDE Petra Patrimonia, Francúzsko

Podpora projektových lídrov pri realizácií činností v oblasti historických stavieb a kultúrneho dedičstva.
 http://www.deinde.pl

 
DEINDE Ltd, Poľsko
 
Vzdelávacie aktivity, vzdelávacie služby, európske projekty, celoživotné vzdelávanie.
 
www.agroinstitut.sk

 
AGROINŠTITÚT Nitra, Slovenská republika

Celoživotné vzdelávanie v oblasti poľnohospodárstva a životného prostredia a poradenské služby pre poľnohospodárstvo.

 
http://www.epirussa.gr

 
EPIRUS AE, Grécko

Agentúra pre regionálny rozvoj, vedecká a technická podpora pre organizácie obcí a ich združenia, vývin programov týkajúcich sa ochrany životného prostredia.
 
http://www.aid-com.be/fr/membre/lescale-eft


 
AID L’escale, Belgicko

Praktické vzdelávanie v oblasti stavebníctva, maliarstva, záhradníctva a údržby parkov a záhrad.
 http://bge.asso.fr/
BGE de Guyane, Francúzska Guyana

Support of project leaders in the creation of activity.