Výstupy

  • Partnerské dohody v rámci projektu,  ktoré definujú podmienky spolupráce, rozdelenie úloh v rámci partnerstva, nástroje využité v rámci projektu a monitoring/ hodnotenie projektu.

  • Vytvorenie informačného a komunikačného nástroja: webstránky Flavors and Fragrances Jobs.
  • Príručka A: Analýza potrieb zručností a kvalifikácií v rámci podnikov, pôsobiacich v odvetí „príchute a vône“, v rámci všetkých krajín partnerstva.

Book A Final


  • Príručka B: Ponuka školení prispôsobených na regionálnej / národnej / európskej úrovni v odvetví „príchute a vône“.

Book B Final


  • Priebežná správa projektu.

  • Príručka správnych postupov „Príchute a vône“.

Final GPG


  • Príručka C: Návrhy na podporu a rozvoj odvetvia „príchute a vône“.

Book C Final


  • Príručka D: Uznávanie / zvýšenie povedomia v oblasti odvetvia „príchute a vône“ v rámci Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie.

Book D Final


  • Regionálne stretnutia subjektov z oblasti pestovania a spracovania liečivých a aromatických rastlín a rastlín využívaných v kozmetickom priemysle.

Regional Meetings Compilation