Flavors and Fragrances Jobs

Vitajte!

Projekt sa zaoberá problematikou vzdelávania a zamestnanosti v odvetví, kde trh neustále expanduje: profesiami, súvisiacimi s pestovaním a spracovaním liečivých a aromatických rastlín a rastlín využívaných v kozmetickom priemysle- v rámci projektu označované ako „chute a vône“.

Small Businesses Await Crowdfunding Rules

A law that would allow small businesses to raise up to $1 million a year by selling equity stakes to investors online is stalled as regulators mull over the rules for such crowdfunding efforts.

Správne postupy v sektore Chute a vône


Jeden z kľúčových výstupov projektu FFJ. Na stiahnutie tu..

https://www.facebook.com/flavorsfragrances

FFJ projekt na Facebooku


Vzdelávanie a zamestnanosť v odvetví, kde trh neustále expanduje: Chute a vône. LEONARDO DA VINCI Partnerstvá, Program celoživotného vzdelávania.